Gorzów Wielkopolski
ul. Kosynierów Gdyńskich 78
Kostrzyn nad Odrą
ul. Żeglarska 1
Barlinek
ul. Szpitalna 11 (gab. 201)
bron
  • Osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń palną, gazową, myśliwską, sportową lub posiadających takie pozwolenie
  • Osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych
  • Strażników gminnych /miejskich
  • Osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika
  • Osób ubiegających się wydanie licencji detektywa lub ją posiadających
    Inspektorów transportu drogowego

Zapytanie ofertowe